Výcvik

Výcvik v naší organizaci vedou zkušení výcvikáři s mnohaletou praxí , kteří se pravidelně v určené výcvikové dny věnují přihlášeným členům.     Přihlášení členové  jsou rozděleni do dvou výcvikových skupin (začátečníci a pokročilí).

Do první skupiny jsou zařazeni majitelé psů, kteří s výcvikem teprve začínají a nemají s výchovou a výcvikem svého pejska vůbec žádné zkušenosti. Tato skupina cvičí  pod vedením výcvikáře společně v týmu. Takto se pejskové socializují a majitelé se zde učí úplným základům výchovy psa a později též metodám základního výcviku.    

Do druhé skupiny jsou zařazeni již pokročilí psovodi, kteří se pod vedením hlavního výcvikáře připravují na zkoušky z výkonu dle jednotlivých zkušebních řádů  (NZŘ a MZŘ-IGP)  nebo  zdokonalují vycvičenost svého psa za účelem reprezentace naší organizace na různých výcvikových akcích (závody, výběrové soutěže). Výcvik v této skupině probíhá již zcela individuálně.    

Z první skupiny jsou psovodi dle zájmu o složení zkoušky z výkonu a dle vycvičenosti psů  přeřazováni do skupiny druhé.    

Obrana probíhá se skupinou začátečníků  opět hromadně v tzv. „kruhovce“, kde se pejskové učí základům rozvíjení kořistnického pudu a později nácviku ulovení kořisti. Za tuto kořist  jsou považovány výcvikové pomůcky (pešek, rukáv). Obrana ve skupině pokročilých již probíhá opět individuálně s každým psovodem a jeho psem  samostatně. Připomínáme, že se jedná o kynologii sportovní a tudíž  dbáme na to, aby kořistí pro psa nebyl nikdy člověk, nýbrž jen výše uvedené  výcvikové pomůcky. Tímto výcvikem jen rozvíjíme  přirozené vlastnosti psa za účelem zábavy a sportu, nikoli za účelem směřování agrese psa proti člověku.

Letní období:

  • Úterý – 17:00
  • Pátek – 17:00
  • Neděle – 09:00

Zimní období:

  • Sobota – 14:00
  • Neděle – 09:00