VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZKO LITOMĚŘICE

1/ Výcvikové dny:   (viz předchozí strana)            
2/ Minimální počet odpracovaných brigádnických hodin za rok: 15
3/ Navýšení členského příspěvku za každou neodpracovanou  brigádnickou hodinu: 100,- Kč
4/ Osvobození od brigádnické činnosti: starobní a invalidní důchodci, hostující
5/ Výše členského příspěvku na rok pro nového člena: vstupní poplatek 1500,- Kč + členský příspěvek 1000,- Kč
6/ Výše členského příspěvku na rok pro stávajícího člena:1000,- Kč
7/ Venčení psů je dovoleno pouze mimo areál cvičiště, pokud pes svou potřebu vykoná v době výcviku na cvičišti, je majitel povinen výkaly uklidit.
8/ Majitel ručí za svého psa a škody jím způsobené na majetku organizace (např. zničení odkládacích kotců)
9/ Pokud člen klubu vlastní psa, který se vůči jiným jedincům nebo  i lidem chová agresivně, musí mít tento pes nasazen po celou dobu výcviku náhubek.