ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE

je otevřena široké veřejnosti a zabývá se výcvikem především sportovní kynologie, ale též základní výchovou psů, což znamená správně psa socializovat a naučit dobré ovladatelnosti,   aby se stal bezproblémovým v jakékoliv situaci.

Základní výchovu svého pejska by jistě neměl zanedbat  ani podcenit žádný majitel.     

Jedná se o organizaci příspěvkovou, jejímž členem se může stát každý občan, který platí ve stanovené lhůtě řádně členské příspěvky.     

Naše ZKO je vlastníkem krásného, prostorného cvičiště  s velmi pěkným technickým vybavením (klubovna, kantýna, WC, sprchy s teplou vodou) a díky tomuto zázemí je organizace každoročně pořadatelem mnoha výcvikových akcí, jako např. obranářský závod, který se koná vždy na začátku výcvikové sezóny, dále pak letní výcvikový tábor, ten má již mnohaletou tradici   a probíhá v měsíci červenci ve dvou 14-ti denních turnusech.  O nemalé aktivitě v oblasti výcviku psů svědčí též fakt, že každým rokem pořádáme cca 20 zkoušek z výkonu psů, různých druhů a stupňů, jichž se aktivně zúčastňují jak členové organizace, tak členové jiných subjektů.     

Naše ZKO však není jen organizátorem akcí výcvikových, ale též chovatelských. Pravidelně   se na cvičišti uskutečňují speciální výstavy a bonitace německých ovčáků.