Podmínky členství

Organizace je dobrovolným, sportovním, zájmovým občanským sdružením, začleněným pod Český kynologický svaz. Činnost organizace je řízena stanovami Českého kynologického svazu. Tyto stanovy jsou doplněny vnitřními stanovami klubu, schválenými nejvyšším orgánem ZKO-členskou chůzí, které v souladu se stanovami ČKS doplňují konkrétní povinnosti a práva členů klubu, podmínky členství apod.   Členem klubu se tak může stát každý, kdo má zájem navštěvovat naše cvičiště a splní podmínky přijetí do ZKO. O přijetí každého nového člena do klubu rozhoduje výbor ZKO dle platných stanov ČKS.   Základní podmínkou přijetí nového člena je zaplacení členského příspěvku, který je rozdílný pro nově příchozí a stávající členy. Pro členy stávající je členský příspěvek ve výši 1000,- Kč za  každý kalendářní rok. Pro nové zájemce o vstup do klubu je základní příspěvek na rok navýšen o tzv. vstupní poplatek ve výši 1500,- Kč. Vstupní poplatek byl schválen mimořádnou členskou schůzí v roce 2002 z důvodu získání finančních prostředků po ničivých povodních, které naši organizaci fatálně zasáhly. Všichni stávající členové tak doplatili ke svému běžnému ročnímu příspěvku na rok 2002 výše uvedenou částku navíc. Tento poplatek do klubu tudíž vkládají i nově příchozí členové a zůstane  ponechán i v letech následujících, aby se tak i nově příchozí podíleli stejnou měrou na platbách klubu jako členové stávající. Tento vstupní poplatek byl navýšen na 1500,- Kč volební členskou schůzí dne 12.1.2019.