Bonitace německých ovčáků 2011

Dne 7. 5. 2011 proběhla na našem cvičišti první letošní plánovaná bonitace německých ovčáků.

Na bonitaci bylo přihlášeno 19 jedinců ,kteří chtěli splnit podmínky zařazení do výběrového chovu, ke splnění této zkoušky nakonec nastoupilo 17 jedinců. Bonitační komisi tvořili: hlavní rozhodčí pan Jiří Šiška, krajský poradce chovu pan Josef Prášil a figurant pan Ivo Valach. Všichni předvedení jedinci splnili podmínky pro zařazení do výběrového chovu: