Bonitace německých ovčáků 2010

 V neděli 23. 5. 2010 proběhla na našem cvičišti bonitace německých ovčáků,

které se zúčastnilo 11 jedinců tohoto velmi rozšířeného plemene. Jednotliví psi a feny byli po úspěšném splnění zkoušky povahových vlastností a posouzení exteriéru zařazováni do tříd chovnosti. Hlavním rozhodčím byl pan Jiří Šiška, dále bonitační komisi tvořili krajský poradce chovu pan Josef Prášil a figurant Ivo Valach. Z 11-ti předvedených jedinců nesplnila podmínky (zkoušku povahy) pro zařazení do výběrového chovu jedna fena. Ostatní podmínky splnili a byli zařazeni do jednotlivých tříd výběrového chovu.