Ostatní akce roku 2017

Dne 13.5. proběhla první bonitace NO v roce 2017. 

Akce se zúčastnilo osm psů, z toho sedm splnilo podmínky pro zařazení do výběrového chovu. Jeden jedinec byl zařazen do chovu kontrolovaného. Bonitační komisi tvořili: hlavní rozhodčí Jiří Šiška, krajský poradce chovu Josef Prášil a figurant Ivo Valach.

Dne 25. 6. proběhla Krajská speciální výstava NO se zadáním titulu CAC, kterou již tradičně posuzoval rozhodčí exteriéru pan Jiří Šiška.

Výstavy se zúčastnilo 76 jedinců tohoto velmi oblíbeného plemene. Rozrůstají se též řady dlouhosrsté variety, kterých bylo na výstavě posouzeno již 16.Hlavním sponzorem akce byla firma Euroben, výhradní dovozce krmiva Happy dog, která na akci dodala mnoho pěkných cen. Všichni nejlépe ohodnocení jedinci na prvních třech místech tak obdrželi pohár a krmivo pro psy. Na konci výstavy byla vyhlášena jako každoročně bohatá tombola, ve které bylo 70 krásných cen včetně hlavní ceny – boudy pro psa. Téměř všichni účastníci tak obdrželi nějakou cenu. K dobré pohodě na akci přispěla i bohatě zásobená kantýna a skvělé počasí bez deště. Vice fotografii zde

V měsíci červenci 2017 proběhlo na našem cvičišti letní soustředění psovodů,

kteří měli zájem si se svými psy složit zkoušky z výkonu. Toto soustředění nahradilo 18 let pořádaný LVT. Letní soustředění pro omezený počet stálých klientů naší organizace zabezpečil hlavní výcvikář ZKO Ivo Valach. Klienti i členové vlastní organizace se tak mohli intenzivním tréninkem připravit na zkoušky z výkonu. Soustředění proběhlo ve dvou termínech, první turnus byl 14-ti denní a druhý pouze týdenní. Na konci obou turnusů byly pořádány vždy dvoje zkoušky dle národního i mezinárodního zkušebního řádu, zkoušky byly pořádány jako smíšené. Ve čtyřech termínech tak psovodi nastoupili ke splnění 42 zkoušek z výkonu různých druhů. Zkoušky byly kapacitně plně obsazeny.

Druhé bonitace NO pořádané v roce 2017

se zúčastnilo osm psů, sedm jich splnilo podmínky pro zařazení do výběrového chovu. Jeden pes bohužel neobstál ve zkoušce povahy a byl tak zařazen do chovu kontrolovaného. Bonitační komisi tvořili: hlavní rozhodčí Jiří Šiška, krajský poradce chovu Josef Prášil a figurant Ivo Valach.