Ostatní akce 2020

Dne 21. 6. 2020 byla uskutečněna na našem cvičišti výstava německých ovčáků.

Výstavu posuzoval rozhodčí z exteriéru pan Jiří Šiška.

Akce se zúčastnilo rekordních 86 jedinců toho velmi oblíbeného plemene.

Zvýšená účast na této akci byla také způsobena faktem, že se v jarních měsících, díky opatřením vlády kvůli koronaviru, žádné výstavy ani jiné akce nemohly konat a všechny sportovní areály musely být uzavřeny. Hlavním sponzorem akce byla firma Euroben, dovozce krmiva Happy dog, která na akci zajistila ceny pro první tři výherce v každé třídě psů i fen.

Naše organizace též zajistila pro jedince umístěné na prvních třech místech ve všech třídách krásné poháry. Naše ZKO jako každoročně zajistila pro účastníky výstavy bohatou tombolu, včetně hlavní ceny, kterou byla již tradičně bouda pro psy.

Tombola byla losována na konci akce ze všech vystavovatelů, kteří se akce zúčastnili. Výstava proběhla za příznivého počasí, k pohodě všech účastníků jistě přispěla i dobře zásobená kantýna.

Dne 26. 7. 2020 se uskutečnila první bonitace německých ovčáků. 

Bonitace měla proběhnout již měsíci květnu 2020, ale kvůli opatřením vlády a uzavření sportovních areálů byla bonitace přesunuta až na měsíc červenec. Bonitační komise pracovala ve složení: hlavní rozhodčí pan Jiří Novotný, krajský poradce chovu pan Josef Prášil a figurant pan Václav Kuncl. Akce se zúčastnilo 26 jedinců plemene německý ovčák. Podmínky pro zařazení do výběrového chovu splnilo 25 jedinců, jedna fena nebyla zařazena do výběrového chovu z důvodu nesplnění zkoušky povahy.

Dne 13. 12. 2020 byla uspořádána druhá bonitace německých ovčáků.

I tato akce, která měla být uskutečněna v měsíci listopadu, musela být díky vládním opatřením proti koronaviru přesunuta až na měsíc prosinec. Bonitační komise pracovala ve složení: hlavní rozhodčí pan Jiří Šiška, krajský poradce chovu pan Josef Prášil, figurant pan Václav Kuncl. Na akci bylo hlášeno 6 jedinců, zúčastnilo se pouze  pět. Jedna přihlášená  fena se akce nezúčastnila. Zbylých pět jedinců splnilo podmínky pro zařazení do výběrového chovu.