Obranářský závod 2022

Dne 5.3.2022 proběhl na našem cvičišti, po roční pauze způsobené opatřeními proti koronaviru, 17. ročník obranářského závodu.

Akce se zúčastnilo celkem 25 závodníků z místního i jiných klubů začleněných v ČKS, kteří si se svými psími parťáky změřili své síly v pěti kategoriích dle mezinárodního i národního zkušebního řádu: ZZO, ZM, ZVV1,IPG1 a IGP3.
Funkce rozhodčího se zhostila rozhodčí první třídy paní Eva Karvánková, která velmi korektně posoudila všechny závodníky. Funkci figuranta vykonával již tradičně svazový figurant pan Václav Kuncl.
Hlavní sponzorem akce byla firma Euroben, která dodala na závod ceny pro prvních pět účastníků v každé kategorii a pro každého závodníka dodala firma též malou pozornost. Naše organizace zajistila pro všechny závodníky diplomy a pro první tři závodníky v každé kategorii krásné poháry. Pohárem, diplomem a cenou byl též odměněn nejlepší obranář závodu, jímž se stala paní Daušová se psem Scarem.
Závod proběhl za chladného počasí, a tak závodníci využívali zázemí v teple klubovny a též hojně využívali dobře zásobenou kantýnu, která je neméně důležitou součástí každé dobře zorganizované akce.
Závod byl ukončen kolem 17.00 hodiny nastoupením všech závodníků, vyhlášením výsledků závodu a rozdáním cen. Velká fotogalerie z akce je umístěna na stránkách ZKO Litoměřice zřízených na sociální síti facebook.