Obranářský závod 2017

Dne 4. 3. 2017 proběhl již 13. ročník obranářského závodu.

Závodu se v tomto roce zúčastnilo 38 závodníků z různých organizací, kteří závodili v pěti kategoriích: ZZO, ZM, ZVV1,ZVV2 a RINGO beze stop a speciálních disciplín.

Závod posuzoval rozhodčí z výkonu 1. třídy pan Jiří Pružina. Funkci figuranta vykonával jako v roce minulém ve všech kategoriích svazový figurant pan Václav Kuncl.

 Závod byl profesionálně ozvučen, ozvučení zajistili opět jako v předchozích letech zcela nezištně manželé Tódtovi, kterým patří zaslouženě poděkování. Ozvučení totiž velkou měrou přispívá k dobré komunikaci mezi organizátory a účastníky závodu. Závod tak zpočátku probíhal dle plánu, musel být ale bohužel přerušen v průběhu konání poslušnosti, kdy došlo k celkem vážnému zranění jedné z účastnic závodu. Byla pokousána psem, kterého jeho majitelka nezvládla při cviku „volno“. Tento neovladatelný pes napadl majitelku jiného psa na dlouhodobém odložení a došlo tak k vážnému zranění lýtka. Zraněná závodnice byla ošetřena a následně byla přivolána rychlá záchranná služba, která odvezla účastnici závodu do nemocnice k profesionálnímu ošetření. Majitelka nezvladatelného psa byla ze závodu diskvalifikována. Po tomto přerušení již závod díky dobré organizaci probíhal dle plánu a byl i při takto poměrně velkém počtu účastníků a nucenému přerušení ukončen kolem již 16. hodiny vyhlášením výsledků.

   Sponzorem celé akce byla jako v letech minulých firma Euroben, výhradní dovozce krmiva pro psy Happy dog, která připravila pro účastníky akce opět mnoho krásných cen. Závodníci na prvních třech místech byli odměněni krásnými poháry, závodníci do šestého místa byli odměněni věcnými cenami a všichni závodníci byli odměněni diplomy a malou pozorností od výše zmiňované firmy.

   Věcnou cenou, diplomem a pohárem byl rovněž oceněn nejlepší obranář, kterým se pro letošní rok stala paní Votrubcová se psem Berrym.