Obranářský závod 2016

Dne 5. 3. 2016 proběhl již 12. ročník velmi oblíbeného obranářského závodu.

Závodu se zúčastnilo 45 závodníků z různých organizací, kteří závodili v pěti kategoriích: ZZO, ZM, ZVV1,ZVV2 a RINGO beze stop a speciálních disciplín.  Závod posuzoval rozhodčí z výkonu 1. třídy pan Jiří Pružina. Funkci figuranta vykonával v letošním roce ve všech kategoriích svazový figurant pan Václav Kuncl. Závod byl profesionálně ozvučen, ozvučení zajistili zcela nezištně manželé Tódtovi. Ozvučení přispělo k velmi dobré komunikaci mezi organizátory a závodníky. I přes poměrně velký počet účastníků byl tak závod ukončen již kolem 16. hodiny vyhlášením výsledků, a to díky dobré organizaci, příznivému počasí a neúnavné práci rozhodčího, který posuzoval prakticky bez přestávky. K dobré pohodě závodu přispěla též dobře zásobená kantýna.   Sponzorem akce byla tak jako v letech minulých firma Euroben, výhradní dovozce krmiva pro psy Happy dog, která připravila pro účastníky akce opět mnoho krásných cen. Závodníci na prvních pěti místech byli odměněni věcnými cenami, diplomy a poháry, všichni účastníci závodu obdrželi od výše zmiňované firmy malou odměnu a diplom.   Věcnou cenou, diplomem a pohárem byl rovněž oceněn nejlepší obranář, kterým se pro letošní rok stal pan Kříž Petr se psem Butch od Rejska.