Obranářský závod 2015

 Dne 1. 3. 2015 proběhl na cvičišti ZKO Litoměřice již 11. ročník velmi oblíbeného Obranářského závodu.

V letošním roce organizace rozšířila již tradiční kategorie závodu ZZO,ZM,ZVV1 a ZVV2 o další novou kategorii RINGO. Závodu se letos zúčastnilo rekordních 53 závodníků, kteří závodili ve výše uvedených 5- ti kategoriích.   Závod jako minulé roky posuzoval rozhodčí 1. třídy pan Jiří Pružina, funkce figuranta se zhostil pan David Plicka. Z důvodu velkého počtu závodníků byl na pomoc přizván další figurant pan Ivo Valach, který pomohl delegovanému pomocníkovi s figurováním alespoň jedné kategorie – ZM.   Počasí v letošním roce závodníkům příliš nepřálo, celá druhá polovina dne propršela, ale nikterak to nepokazilo dobrou náladu. V prostorné klubovně ZKO bylo vytvořeno pro zúčastněné pěkné zázemí, v časných ranních hodinách pořadatelé zatopili, takže se účastníci závodu měli kde ohřát a případně usušit si své věci. K dobré pohodě přispěla taktéž i dobře zásobená kantýna.   Akce byla profesionálně ozvučena, což při takto velkém počtu závodníků přispělo k velmi dobré komunikaci mezi pořadateli a účastníky akce. Za nezištné ozvučení akce organizace děkuje manželům Todtovým.   Ceny jako každý rok zajistila firma Euroben, výhradní dovozce krmiva Happy dog, která pro účastníky připravila mnoho krásných cen: krmivo pro psy, barely na krmivo, misky pro psy, masové konzervy a další ceny. Všichni zúčastnění tak byli odměněni alespoň nějakou maličkostí a diplomem. Účastníci na prvních pěti místech a nejlepší obranář závodu byli odměněni věcnými cenami, poháry a taktéž diplomy.    Akce byla ukončena kolem 16. hodiny vyhlášením výsledků tentokrát výjimečně v klubovně ZKO z důvodu nepřízně počasí.

Výsledky: