Letní výcvikový tábor 2014 a 2. bonitace NO

V měsíci červenci 2014 proběhl na našem kynologickém cvičišti již šestnáctý ročník tradičního letního výcvikového tábora 

zaměřeného na sportovní kynologii. Tábor v letošním roce proběhl poprvé pouze v jednom čtrnáctidenním turnuse z důvodu změny zaměstnání hlavního výcvikáře, který tak neměl v novém zaměstnání nárok na dostatečnou část dovolené. Z tohoto důvodu byla v letošním roce i nižší účast psovodů na akci, neboť všem psovodům jen jeden termín nevyhovoval. Některým stálým klientům naší organizace tak byl umožněn pobyt na cvičišti i ve druhém turnuse, který proběhl bez výcvikáře. Zúčastnění si tak mohli během dopoledne cvičit své pejsky sami nebo si užívat jiných aktivit zcela dle vlastního uvážení a odpoledne pak následně probíhala obrana. Výcvik sportovní kynologie byl rozdělen na úplně začínající psovody a pokročilé psovody. Oběma skupinám se věnovali výcvikáři individuelně. Pokročilí psovodi si pak mohli v průběhu letního výcvikového tábora složit se svým pejskem zkoušku z výkonu dle národního nebo mezinárodního zkušebního řádu. Zkoušky byly nakonec uspořádány jak na konci 1. oficiálního turnusu, tak i na konci 2. neoficiálního turnusu, s poměrně vysokou účastí psovodů. Zkoušek se zúčastnilo v průběhu července 39 psovodů. Po celou dobu oficiálního turnusu byla všem zúčastněným dostupná kantýna, která zajišťovala po celý den dostatek jídla, včetně dovozu obědů. Ve druhém neoficiálním termínu pak byl zúčastněným umožněn přístup do kuchyňky, kde si mohli vše potřebné uvařit sami. Počasí zúčastněným přálo a tak se jednalo opět o příjemné setkání psovodů a jejich miláčků.

Dne 15. 11. 2014 proběhla letos již druhá bonitace německých ovčáků.

Účast byla oproti první letošní bonitaci (účast jen 6 psovodů) daleko vyšší. Bonitace se zúčastnilo 18 přihlášených, všichni jedinci splnili podmínky pro zařazení do výběrového chovu, z toho 17 jedinců bylo zařazeno do 1. třídy chovnosti a pouze jeden jedinec do 2. třídy chovnosti.
Bonitační komisi tvořili již tradičně rozhodčí Jiří Šiška, KPCH Josef Prášil a figurant Ivo Valach.