Letní výcvikový tábor 2012

V měsíci červenci proběhl již tradičně jako každý rok 14. ročník letního výcvikového tábora.

Tábor proběhl ve dvou14-ti denních turnusech. V letošním roce byl tábor zaměřen pouze na sportovní kynologii, což účastníci velmi uvítali. V minulých letech, kdy se prolínal výcvik sportovní kynologie a agility, volně pobíhající psi často narušovali sportovní výcvik. Tábora se zúčastnilo 29 psovodů z různých koutů naší republiky. Psovodům se po celou dobu pobytu věnovali dva zkušení výcvikáři a figuranti 1. třídy. Oba turnusy byly jako vždy zakončeny zkouškami z výkonu dle národního i mezinárodního zkušebního řádu, o něž byl v rámci tábora velký zájem a zkoušky byly zcela naplněny. Účastníci tábora nastoupili ve čtyřech termínech na 43 zkoušek z výkonu.

První turnus LVT začal bohužel velmi nepříznivě. Prudké bouřky způsobily několik škod : poničení stanu, poničení chatky spadlým stromem. Po skončení řádění přírodních živlů si tak všichni účastníci tábora oddychli, že se nikomu nic nestalo, to bylo hlavní. Jenže nejhorší rána na účastníky prvního turnusu teprve čekala. Druhý den po zahájení turnusu došlo k tragické události, kdy účastnice tábora Iva Kuklová z Liberce, která se tábora zúčastnila již čtvrtým rokem, zkolabovala při výkonu obran. I přes okamžitý zásah lékařů se již bohužel nepodařilo Ivu vrátit zpět mezi nás. Turnus byl tak touto smutnou událostí poznamenán, účastníci tábora zapalovali svíčky na místě, kde k neštěstí došlo. Na nástěnce byla umístěna fotografie paní Kuklové s textem :“Ivo budeš tu stále s námi“ a pod fotografií se hromadily zapálené svíčky a čerstvé květiny. I přes tyto velmi nepříznivé události se pokračovalo ve výcviku a povedlo se tak naplnit a uskutečnit oboje zkoušky z výkonu.

Druhý turnus pak proběhl zcela v poklidu, počasí účastníkům celkem přálo, nálada byla již lepší, a tak došlo i na zpěv při kytaře, na koupání v nedaleké řece i na výlety do blízkého okolí Českého středohoří.

Život musí jít dál – Ivo, nezapomeneme!