Letní výcvikový tábor 2011

 V červenci 2011 proběhl již potřinácté letní výcvikový tábor,

a to jako vždy ve dvou 14-ti denních turnusech. V prvním turnuse, kterého se zúčastnilo 28 psovodů, probíhal výcvik sportovní kynologie společně s výcvikem agility. Ve druhém termínu, jehož se zúčastnilo 22 psovodů,  probíhal již jen výcvik sportovní kynologie.   Oba turnusy byly jako každý rok zakončeny zkouškami z výkonu dle mezinárodního i národního zkušebního řádu. V obou termínech byly zkoušky dle NZŘ naplněny na maximum, zkoušky IPO, SchH cca ze 70 procent. O splnění zkoušek byl tak v rámci LVT velký zájem a mnoho účastníků tábora tak využilo možnost si se svým psem zkoušku složit.  

Počasí účastníkům prvního turnusu celkem přálo, a tak došlo i na koupání v nedaleké řece Ohři, kterou účastníci pravidelně každý rok využívají k letním hrátkám. K účastníkům druhého turnusu již počasí tak příznivé nebylo, časté srážky i chladné počasí nakonec donutily pořadatele i k zatopení v klubovně, aby si účastníci mohli usušit své věci. V příjemném teplíčku pak už snad nikomu nepříznivé počasí nevadilo a došlo i na zpěv, pivko a kytaru.   Dobře zásobená kantýna byla otevřená do pozdních nočních hodin, a tak dobrá pohoda panovala i v takto nepříznivém počasí.