Letní výcvikový tábor 2010

 V měsíci červenci 2010 proběhl na našem kynologickém cvičišti již po dvanácté tradiční letní výcvikový tábor,

kterého se v letošním roce zúčastnilo 43 účastníků z různých koutů naší republiky. Tábor proběhl ve dvou čtrnáctidenních turnusech se zaměřením na výcvik psů ve sportovní kynologii a agility. Výcvik sportovní kynologie byl rozdělen na úplně začínající a pokročilé psovody. Oběma skupinám se věnovali výcvikáři individuálně. Pokročilí psovodi si pak mohli v průběhu letního výcvikového tábora složit se svým pejskem zkoušku z výkonu dle národního nebo mezinárodního zkušebního řádu a velká většina z nich této šance také využila. Pro zpestření každodenního výcviku byl v rámci LVT uspořádán také táborový závod, v němž si všichni účastníci prověřili zvládnutí cviků základní poslušnosti a v neposlední řadě si užili mnoho zábavy při speciálních cvicích pro psovody. Každý z účastníků byl odměněn diplomem a cenami, které naší organizaci každoročně poskytuje firma Euroben, výhradní dovozce krmiva Happy dog. Svůj volný čas vyplňovali táborníci v teplých letních dnech koupáním v nedaleké řece Ohři, ve večerních hodinách zase posezením při kytaře a zpěvu. Kantýna byla dostupná všem účastníkům po celý den až do půlnoci, a tak posezení při dobrém točeném pivečku bylo častým vyplněním volného času a vhodnou příležitostí k předávání zkušeností.