Krajská speciální výstava NO 2013

Dne 23.6. 2013 se uskutečnila na cvičišti Krajská speciální výstava NO.

Akce proběhla pouhých 14 dní po záplavách, které postihly naše cvičiště. Cvičiště sice nebylo ještě zcela přístupné z důvodu podmáčení některých částí pozemku, ale budovu ZKO se podařilo během této krátké doby zcela zprovoznit díky obětavé práci členů a přátel klubu  a též díky poskytnuté finanční a hmotné pomoci. Díky nepřístupnosti některých ploch bylo pro účastníky omezeno jen parkování vozidel, ostatní zázemí bylo poskytnuto v plném rozsahu jako v letech minulých, včetně zásobené kantýny. Výstavu posuzoval rozhodčí z exteriéru pan Jiří Šiška, který se vzdal svého honoráře za posuzné. Organizace touto cestou panu rozhodčímu děkuje za vstřícný přístup. Na akci bylo přihlášeno 52 psů, posouzeno bylo 47. Pro vystavovatele bylo zabezpečeno mnoho pěkných cen, všichni účastníci od 1. -3. místa byli oceněni poháry a věcnými cenami, ve třídě pracovních psů i fen dokonce do místa pátého.

Po ukončení akce byla losována bohatá tombola, ve které bylo též mnoho pěkných cen, včetně hlavní ceny výstavy-zateplené boudy pro psa. Hlavním sponzorem akce byla firma Euroben, výhradní dovozce krmiva pro psy Happy dog a Kynologická agentura, s.r.o.


!!! Zpráva pro členy klubu!!!
Od úterý 25. 6. 2013 je na cvičišti opět po povodních plně obnoven pravidelný výcvik. Výcvikové dny jsou zachovány dle letního plánu. Sledujte též pečlivě rubriku „výcvikové akce“. V době konání zkoušek nebo jiných akcí je výcvik zrušen.


!!!PODĚKOVÁNÍ!!!
Výbor ZKO Litoměřice děkuje všem členům, přátelům, chovatelům NO a jiným ZKOza pomoc, kterou poskytli naší organizaci po povodních.Díky této finanční i hmotné pomoci a nezištné práci členů, přátel a spřízněných dušíse podařilo během krátké doby znovu obnovit normální činnost organizace.
!!!VAŠÍ POMOCI SI VELMI VÁŽÍME A DĚKUJEME!!!


!!!Letní výcvikový tábor!!!
Z důvodu častých dotazů výbor ZKO Litoměřice dává tímto na vědomí všem, že LVT se neruší. Tábor proběhne jako každý rok ve dvou čtrnáctidenních turnusech. Na konci každého turnusu si mohou účastníci složit zkoušky z výkonu. Přehled o akcích a rozhodčích, kteří budou tyto akce posuzovat naleznete v sekci „kynologické akce“. Přihlášky na LVT můžete zasílat na 1. turnus do 29.6. 2013, na 2. turnus do 13.7.2013.