Bonitace2022/Obranářský závod 2023

Dne 19.11.2022 proběhla proběhla na našem cvičišti bonitace NO.

Bonitační komisi tvořili: hlavní rozhodčí František Matouš, krajský poradce chovu pan Josef Prášil a figurant pan Václav Kuncl.
Bonitace se zúčastnilo 16 psů i fen plemene německý ovčák, jeden pes nebyl připuštěn k bonitaci z důvodu neprokázané plnochruposti psa, zbylých 15  splnilo podmínky pro zařazení do výběrového chovu.

Dne 11.3.2023 proběhl na našem cvičišti již 18. ročník velmi oblíbeného Obranářského závodu.

  Akce se zúčastnilo v letošním roce 36 závodníků z místního i jiných klubů začleněných v ČKS, kteří si se svými psími parťáky změřili své síly tentokrát ve čtyřech kategoriích dle mezinárodního i národního zkušebního řádu: ZZO,ZVV1,IPG1 a IGP3.
  Vzhledem k velkému počtu zúčastněných byl na závod pozván ještě jeden rozhodčí. Funkce hlavního rozhodčího se zhostila rozhodčí první třídy paní Eva Karvánková. Na pomoc s tak velkým počtem závodníků byl přizván i další rozhodčí 1. třídy pan Karel Nedvěd. Funkci figuranta vykonával již tradičně svazový figurant pan Václav Kuncl.
Sponzory akce byla firma Euroben, která dodala na závod ceny pro první tři vítěze v každé kategorii a pro každého závodníka dodala firma též malou pozornost.

Dalším sponzorem akce byla firma Oděvy Hotový, jejíž majitel své zboží přijel představit zúčastněným osobně a též osobně se zúčastnil předání dárkových poukazů pro závodníky, kteří se umístili na vítězných postech ve všech kategoriích až do pátého místa. Naše organizace zajistila pro všechny závodníky diplomy a pro první tři závodníky v každé kategorii krásné poháry. Pohárem, diplomem a cenou byl též odměněn nejlepší obranář závodu, jímž se stal pan Ptáček Ladislav se psem Percym Best of the Gods.
Závod proběhl za velmi chladného počasí, a tak závodníci využívali zázemí v teple klubovny a též hojně využívali dobře zásobenou kantýnu, která je neméně důležitou součástí každé dobře zorganizované akce.
  Závod byl ukončen díky velkému počtu závodníků až po 18. hodině nastoupením všech závodníků, vyhlášením výsledků závodu a rozdáním cen.