2. bonitace 2013

Dne 16. 11. 2013 proběhla na cvičišti letošní druhá bonitace německých ovčáků.

Akce se zúčastnilo 19 psů. Bonitační komise pracovala ve složení pan Jiří Šiška – hlavní rozhodčí, pan Pavel Vápeník – okresní poradce chovu a pan Ivo Valach – figurant. Z 19-ti nastoupených psů dva nesplnili zkoušku povahy a byli tak zařazeni do chovu kontrolovaného. Ostatní jedinci splnili kritéria zařazení do chovu výběrového.