2. bonitace 2012

Dne 17. 11. 2012 proběhla na našem cvičišti v letošním roce již druhá bonitace německých ovčáků.

Akce se zúčastnilo 9 jedinců tohoto oblíbeného plemene.
Z devíti nastoupených jedinců splnilo osm podmínky pro zařazení do výběrového chovu a jedna fena byla zařazena do chovu kontrolovaného z důvodu nesplnění zkoušky povahy.
Bonitační komisi tvořili: hlavní rozhodčí Jiří Šiška, krajský poradce chovu Josef Prášil a figurant Ivo Valach

Výsledky: