1. bonitace a výstava NO 2016

Dne 14. 5. 2016 se uskutečnila první bonitace NO. 
Byla pořádána i přes nízký počet účastníků, který byl zapříčiněn hlavně novou změnou chovatelských normativ ČKNO. Nově již feny nemusí absolvovat druhou (doživotní) bonitaci, z čehož vyplývá všeobecně nižší počet účastníků na bonitacích. Bonitace se zúčastnili tři jedinci, všichni splnili podmínky pro zařazení do výběrového chovu. Bonitační komisi tvořili: Jiří Šiška-rozhodčí, Josef Prášil-poradce chovu a Ivo Valach-figurant

Dne 26. 6. 2016 proběhla na našem cvičišti Krajská výstava německých ovčáků. 

Výstavy se v letošním roce zúčastnilo 72 jedinců tohoto velmi oblíbeného plemene. Rozrůstají se též řady dlouhosrsté variety, kterých bylo na výstavě posouzeno v letošním roce již 17.Všechny třídy psů a fen posuzoval rozhodčí pan Jiří Šiška. Hlavním sponzorem akce byla opět firma Euroben, výhradní dovozce krmiva Happy dog, která na akci dodala mnoho pěkných cen. Všichni nejlépe ohodnocení jedinci na prvních třech místech tak obdrželi pohár a krmivo pro psy. Na konci výstavy byla vyhlášena bohatá tombola, ve které bylo v letošním roce 70 cen krásných cen včetně hlavní ceny – boudy pro psa. Téměř všichni účastníci tak obdrželi nějakou cenu. K dobré pohodě na akci přispěla i bohatě zásobená kantýna a skvělé počasí bez deště.