ZKO 533

Litoměřice
ÚVOD
Vnitřní organizační řád ZKO Litoměřice
1/ Výcvikové dny:   (viz předchozí strana)            

2/ Minimální počet odpracovaných brigádnických hodin za rok: 15

3/ Navýšení členského příspěvku za každou neodpracovanou  brigádnickou hodinu: 100,- Kč

4/ Osvobození od brigádnické činnosti: starobní a invalidní důchodci, hostující

5/ Výše členského příspěvku na rok pro nového člena: vstupní poplatek 1500,- Kč + členský příspěvek 1000,- Kč

6/ Výše členského příspěvku na rok pro stávajícího člena:1000,- Kč

7/ Venčení psů je dovoleno pouze mimo areál cvičiště, pokud pes svou potřebu vykoná v době výcviku na cvičišti, je majitel povinen výkaly uklidit.

8/ Majitel ručí za svého psa a škody jím způsobené na majetku organizace (např. zničení odkládacích kotců)

9/ Pokud člen klubu vlastní psa, který se vůči jiným jedincům nebo  i lidem chová agresivně, musí mít tento pes nasazen po celou dobu výcviku náhubek. 
Podmínky členství:
Organizace je dobrovolným, sportovním, zájmovým občanským sdružením, začleněným pod Český kynologický svaz. Činnost organizace je řízena stanovami Českého kynologického svazu. Tyto stanovy jsou doplněny vnitřními stanovami klubu, schválenými nejvyšším orgánem ZKO-členskou chůzí, které v souladu se stanovami ČKS doplňují konkrétní povinnosti a práva členů klubu, podmínky členství apod.
   Členem klubu se tak může stát každý, kdo má zájem navštěvovat naše cvičiště a splní podmínky přijetí do ZKO. O přijetí každého nového člena do klubu rozhoduje výbor ZKO dle platných stanov ČKS.
   Základní podmínkou přijetí nového člena je zaplacení členského příspěvku, který je rozdílný pro nově příchozí a stávající členy. Pro členy stávající je členský příspěvek ve výši 1000,- Kč za  každý kalendářní rok. Pro nové zájemce o vstup do klubu je základní příspěvek na rok navýšen o tzv. vstupní poplatek ve výši 1500,- Kč. Vstupní poplatek byl schválen mimořádnou členskou schůzí v roce 2002 z důvodu získání finančních prostředků po ničivých povodních, které naši organizaci fatálně zasáhly. Všichni stávající členové tak doplatili ke svému běžnému ročnímu příspěvku na rok 2002 výše uvedenou částku navíc. Tento poplatek do klubu tudíž vkládají i nově příchozí členové a zůstane  ponechán i v letech následujících, aby se tak i nově příchozí podíleli stejnou měrou na platbách klubu jako členové stávající.
Tento vstupní poplatek byl navýšen na 1500,- Kč volební členskou schůzí dne 12.1.2019.

členská přihláška
INFORMACE PRO ČLENY ĆKS O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ