ZKO 533

Litoměřice
ÚVOD
©  2009 JaGoAr
Dne 7. 5. 2011 proběhla na našem cvičišti první letošní plánovaná
bonitace německých ovčáků. Na bonitaci bylo přihlášeno 19 jedinců,
kteří chtěli splnit podmínky zařazení do výběrového chovu,
ke splnění této zkoušky nakonec nastoupilo 17 jedinců.
Bonitační komisi tvořili: hlavní rozhodčí pan Jiří Šiška, krajský poradce
chovu pan Josef Prášil a figurant pan Ivo Valach.
Všichni předvedení jedinci splnili podmínky pro zařazení do výběrového
chovu:
výsledky