Obranářský závod

V sobotu dne 5. 3. 2011 proběhl na kynologickém cvičišti již 7. ročník obranářského závodu. Počasí nám v letošním roce přálo a po rozplynutí ranní mlhy se vydařil krásný slunečný den. Na závod se dostavilo rekordních 43 závodníků z různých kynologických klubů.
Tak jako v loňském roce se závodilo ve čtyřech kategoriích dle Národního zkušebního řádu: ZZO, ZM, ZVV 1 a ZVV 2 beze stop a bez speciálních disciplín. Závod posuzoval rozhodčí z výkonu pan Jiří Pružina, který posuzoval prakticky bez přestávky, a tak i přes velký počet závodníků byl závod ukončen již kolem 16.hodiny vyhlášením výsledků. Pomocníka v obranách vykonával figurant 1. třídy pan David Plicka.
Hlavním a výhradním sponzorem závodu byla firma Euroben, dovozce krmiva Happy dog, která připravila jako každý rok pro závodníky pěkné ceny. Na všechny zúčastněné tak čekala nějaká odměna.
Vzhledem k tomu, že se jedná o závod obranářský, byl na závěr celého závodu po vyhlášení výsledků ve všech kategoriích, vyhlášen nejlepší obranář, kterým se stala paní Růžena Rýslerová se psem Tassem Ze Šumavské stráže. Získali spolu 100 bodů v obraně dle katorie ZVV 2.
Výsledky v jednotlivých kategoriích: (umístění na prvních 5-ti místech)
ZZO: 1. místo – Balogová Jitka
   2. místo – Bartošová Irena
   3. místo – Pekařová Michaela 
   4. místo – Zelyczová Renata
   5. místo – Petráčková Hana


  ZM: 1. místo – Kryndlerová Petra
    2. místo – Machačová Helena 
    3. místo – Hromádka Jiří
    4. místo – Saft Vladislav
    5. místo – Kalinič Michal


ZVV1: 1. místo – Tišl Jaroslav
   2. místo – Machačová Helena  
   3. místo – Paclt Jan
   4. místo – Hašková Lenka
   5. místo – Šmídová Marcela
ZVV2: 1. místo – Rýslerová Růžena
   2. místo – Janečková Alena
   3. místo – Hlávková Eva
   4. místo – Werner Ladislav
   5. místo – Tišl Jaroslav

Zpráva pro účastníky závodu: fototografie z průběhu celého závodu budou umístěny v nejbližších dnech do fotogalerie